Hướng dẫn sử dụng,cài đặt bộ chuyển đổi tín hiệu, thiết bị đo mức Dinel