Đồng hồ đo áp suất màng- Đồng hồ áp suất hóa chất , thực phẩm