Kiến thức tự động hóa

Chuyên mục chia sẻ kiến thức về tự động hóa. Cung cấp cho bạn các khái niệm cơ bản về các loại thiết bị công nghiệp trong nhà máy:

  • Cảm biến áp suất
  • Cảm biến nhiệt độ pt100, cảm biến nhiệt độ thermocouple
  • Đồng hồ áp suất.
  • Bộ chuyển đổi tín hiệu analog
  • Cảm biến đo mức nước, xăng dầu
  • Cảm biến đo mức chất rắn, xi măng

Hy vọng chuyên mục có thể cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích.