Cảm biến đo nhiệt độ

cảm biến đo nhiệt độ pt100, cảm biến nhiệt độ K, cảm biến lò nung, cảm biến nhiệt độ lò hơi, RTD Pt100 2 dây, 3 dây